VOC hvad er det og hvad menes med VOC’er?

Woman painting window

VOC’er står for “flygtige organiske forbindelser”. Disse er en gruppe af kemiske forbindelser, der kan udgå i form af gasser fra en række forskellige materialer og produkter i dit hjem eller på din arbejdsplads.